Düzenleme Komitesi

Toplantı Başkanı

Prof. Dr. Vedat ŞAHİN

Toplantı Sekreteri

Doç. Dr. Timur YILDIRIM

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Kahraman ÖZTÜRK
Doç. Dr. Sarper GÜRSU
Doç. Dr. Akif ALBAYRAK
Doç. Dr. Avni İlhan BAYHAN
Uzm. Dr. Deniz KARGIN
Uzm. Dr. Hakan BAHAR
Uzm. Dr. Kadir İlker YILDIZ