Bilimsel Program

   08:00 KAYIT
08:30 - 09:00 AÇILIŞ Dr. Mehmet Akif KAYGUSUZ
09:00 - 10:30 I. OTURUM: Kalça artroplastisinde zorluklar Oturum Başkanları: Dr. Fahri ERDOĞAN - Dr. Mehmet HALICI
09:00 - 09:15 Yüksek GKD zemininde koksartrozlarda tedavi planlaması ve zorlukları Dr. Vasfi KARATOSUN
09:15 - 09:30 Revizyon kalça artroplastisinde kemik defektlerinin yönetimi Dr. Mehmet HALICI
09:30 - 09:45 Periprostetik kırıklarda total kalça artroplasti revizyonu Dr. Özal ÖZCAN
09:45 - 10:00 Artrodezli kalçalarda total kalça artroplastisi Dr. Fahri ERDOĞAN
10:00 - 10:15 İleri yaş hastalada kalça artroplastisi Dr. Rahmi Yavuz ÖNEM
10:15 - 10:30 TARTIŞMA
10:30 - 10:50 KAHVE ARASI
10:50 - 13:00 KONFERANS - AMELİYAT Oturum Başkanları: Dr. Şükrü Sarper GÜRSU - Dr. Ahmet GÜNEY
11:00 - 11:30 Femoraasetubular sıkışma sendromunun artroskopik tedavisi Dr. Marc TEY
11:30 - 13:00 Ameliyat
13:00 - 14:00 Diz revizyonunda güncel yaklaşımlar / Kemik modelde metafizel sleeve uygulaması

Dr. Yavuz ÖNEM
14:00 - 15:30 II. OTURUM: Omurga cerrahisinde zorluklar Oturum Başkanları: Dr. Mahir GÜLŞEN - Dr. Mehmet Akif KAYGUSUZ
14:00 - 14:15 Osteoporotik omurga kırıklarında ne zaman konservatif ne zaman cerrahi tedavi Dr. Yunus ATICI
14:15 - 14:30 İdiopatik skolyozda tethering ve stapling sistemleri Dr. Kadir ABUL
14:30 - 14:45 Skolyoz cerrahisinde komplikasyonlar ve revizyon sebepleri ve teknikleri Dr. Akif ALBAYRAK
14:45 - 15:00 İntraspinal patolojisi olan deformitelerin yönetimi Dr. Cem KARABULUT
15:00 - 15:15 İdiopatik skolyozda füzyon seviyesine karar verme Dr. Deniz KARGIN
15:15 - 15:30 TARTIŞMA
15:30 - 15:50 KAHVE ARASI
15:50 - 17:30
TRAVMA TARTIŞMA OTURUMU Oturum Başkanları: Dr. Cemal KURAL - Dr. Gültekin ÇEÇEN
Eklem çevresi kompleks kırıklar Dr. Bilal DEMİR
Dr. Cem ÇOPUROĞLU
Dr. Gökhan MARALCAN
Dr. Ahmet ÖZMERİÇ